Ομάδες

Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Συγκριτικής Εκπαίδευσης

Η ομάδα συνεργάζεται με μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Έχουν περατωθεί επτά (7) διδακτορικές διατριβές και είναι σε εξέλιξη δύο (2) διδακτορικές διατριβές.

Έχουν περατωθεί τριάντα (30) διπλωματικές εργασίες ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΕΑΠΗ.

Μέλη

 • Αμαλία Α. Υφαντή, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών (Συντονίστρια)
 • Adam Nir, Καθηγητής, The Seymour Fox School of Education, Hebrew University of Jerusalem, Israel
 • Βασιλική Φωτοπούλου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΕΑΠΗ
 • Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια Θρησκευτικής Αγωγής, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ
 • Χριστίνα Διπλάρη, Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) Πανεπιστημίου Πατρών
 • Δήμητρα Σπυροπούλου, πτυχιούχος ΤΕΕΑΠΗ, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Αφροδίτη Βεργίδου,πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Βασίλης Ανδρικόπουλος, πτυχιούχος ΠΤΔΕ και ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Άννα-Μαρία Καταπόδη, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Καλιρρόη Bασιλοπούλου, Νηπιαγωγός, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

ƒ

Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου & Μάθησης

Ένα δίκτυο πανεπιστημιακών τμημάτων, σχολείων, ακαδημαϊκών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, και τεχνοκρατών που συζητά την έννοια της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής μέσα από τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον διδακτικό σχεδιασμό.

Μέλη

 • Ευγενία Αρβανίτη (Ph.D.), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικότητας και Ετερότητας, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών (Συντονίστρια)
 • Πολυξένη Μανώλη (Ph.D.), Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Δρ Μαρία Βλάχου, κάτοχος Διδακτορικού στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Σπυριδούλα Γιάκη, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ανίλα Μάμμου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Αγγελική Μικελάτου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Βασιλική Ευθυμίου, κάτοχος ΜΔΕ στην Ειδική Εκπαίδευση, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών