Συνέδρια

Τα μέλη του Εργαστηρίου διοργανώνουν ή συμμετέχουν στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων για την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας.

  • Ημερίδα «Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων: Από το σχολείο της γειτονιάς στον πολίτη του μέλλοντος», Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών, 10 Σεπτεμβρίου 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=ovNKAETAXaw)

  • Nineteenth International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations “Border Crossing Narratives: Learning from the Refugee Experience”, Laboratory of Sociology and Education, Department of Educational Sciences and Early Childhood Education, University of Patras, and Common Ground Research Networks, University of Illinois, USA, Patras, 5–7 June 2019

  • Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Ηγεσία στην Εκπαίδευση», πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών, 16-17 Μαρτίου 2018 (https://www.livemed.gr/en/categories/public/hgesia-stin-ekpaideusi?start=0)

  • Συνδιοργάνωση του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής & Σχολικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, 23-24 Απριλίου 2016   (http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia/)

  • Συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής Παιδαγωγικής, 15-17 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων   (http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia)

  • Συνδιοργάνωση Διεθνούς Προσυνεδριακής Συνάντησης Προσχολικής Παιδαγωγικής με θέμα: «Μετασχηματιστική παιδαγωγική και μάθηση στην παιδική ηλικία», 9-10 Μαΐου 2014, Ιωάννινα (http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia)

  • Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Η διαμεσολάβηση στο σχολικό περιβάλλον», 26 Απριλίου 2014, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα (http://eeyem.eap.gr/edumedconf/committee)

  • Συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου «Βελτίωση των δεξιοτήτων και ανάδειξη της ταυτότητας των διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη» (ESΙ – CM 2013), 8 & 9 Ιανουαρίου 2014, Πάτρα (http://www.sonetor-project.eu/esicm/?q=Committee)

  •  Διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου «Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: πολιτικές και πρακτικές για το παιδί» της Διεθνούς Ένωσης Κατάρτισης και Έρευνας στην Οικογενειακή Εκπαίδευση, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 22-26 Μαΐου 2013, Πάτρα (http://www.aifref2013.upatras.gr/el/index.php?menu=5)