19ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα19ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα, 5-7 Ιουνίου 2019, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αφηγήσεις διασυνοριακότητας: Κατανοώντας την προσφυγική εμπειρία

https://ondiversity.com/2019-conference

Το 19ο Διεθνές συνέδριο για τη Διαφορετικότητα διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του ΤΕΕΑΠΗ στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον Ερευνητικό Οργανισμό Common Ground Research Networks.

Πάνω από 300 ακαδημαϊκοί από 23 διαφορετικές χώρες συζήτησαν την έννοια της διαφορετικότητας στους οργανισμούς, τις κοινότητες, και τα έθνη στο πλαίσιο του 19ου Διεθνές Συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα με τίτλο: «Αφηγήσεις Διασυνοριακότητας: Κατανοώντας την προσφυγική εμπειρία» που φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.Ιδιαίτερο θέμα του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 5-7 Ιουνίου, αποτέλεσε η προσφυγική εμπειρία και οι διασυνοριακές αφηγήσεις.

19ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα, 5-7 Ιουνίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών