Μέλη εργαστηρίου

Διευθύντρια Eργαστηρίου: Αμαλία Υφαντή, Kαθηγήτρια, ifanti@upatras.gr

Μέλη 


Επισκέπτες Καθηγητές – Ερευνητές

Ελένη Σκουτέρη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Monash, Helen.Skouteris@monash.edu