Κινητικότητα Erasmus

Η προώθηση της ακαδημαϊκής κινητικότητας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα κυρίως μέσα από την αξιοποίηση του προγράμματος ERASMUS+  και τις επισκέψεις ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών.

Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus μέσα από:

  • την προώθηση των Διμερών Συμφωνιών με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
  • την προώθηση συνεργασιών στο πλαίσιο της Διεθνούς κινητικότητας
  • τα προγράμματα ακαδημαϊκής και φοιτητικής κινητικότητας.
  • τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στα αγγλικά.
  • τη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Το εργαστήριο διατηρεί συνεργασίες με τα εξής πανεπιστήμια:

  • University of Modena and Reggio Emilia, Italy
  • University of Nicosia, Cyprus
  • Victoria University, Australia (διεθνής κινητικότητα)