Επικοινωνία

Επικοινωνία: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ), κτήριο Τομέα Κοινωνικής Θεωρίας & Ανάλυσης, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26504, Πάτρα, Αχαΐα.