Συνεργασίες-Προγράμματα

Τα μέλη του  εργαστηρίου συμμετέχουν σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως:

  • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, ΤΕΕΑΠΗ) και του Ημερησίου Γυμνασίου Αγαθονησίου Δωδεκανήσου (Ιούνιος 2022 και εξής).
  • Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης και του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμός απόφασης συνεδρίασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών: 196/10.2.2022). Εκπρόσωπος  (contact person): Αμαλία Α. Υφαντή, Καθηγήτρια ΤΕΕΑΠΗ (αρ. απόφ. Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών: 196/10.2.2022).
  • Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ. Διευθύντρια Εργαστηρίου: Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ.
  • Το πρόγραμμα Get Close To Opera που εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η διερεύνηση ατομικών ιστοριών ζωής στο κέντρο προσφύγων της Μυρσίνης, Ηλείας.
  • Το ερευνητικό πρόγραμμα ERASMUS του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών με τίτλο Training resources for local and international volunteers and cultural mediators addressing the refugees’ needs. 
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του συμβουλίου της Ευρώπης Communication for Integration C4I http://pjp-eu.coe.int/en/web/c4i