Προγράμματα

Τα μέλη του  εργαστηρίου συμμετέχουν σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως:

  • Το πρόγραμμα Get Close To Opera που εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η διερεύνηση ατομικών ιστοριών ζωής στο κέντρο προσφύγων της Μυρσίνης, Ηλείας.
  • Το ερευνητικό πρόγραμμα ERASMUS του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών με τίτλο Training resources for local and international volunteers and cultural mediators addressing the refugees’ needs. 
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του συμβουλίου της Ευρώπης Communication for Integration C4I http://pjp-eu.coe.int/en/web/c4i