Επισκέψεις

Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το εξωτερικό έχουν  επισκεφθεί το εργαστήριο στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του.

 • Professor Helen Skouteris, Monash & Warwick Professor in Healthcare Improvement and Implementation Science, Monash Centre for Health Research and Implementation, School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University (Visiting academic and invited speaker, September 2019)

 • Clinical Emerita Professor Eleni Katsarou, College of Education, University of Illionis at Chicago, USA (Invited speaker and Fulbright Scholar, spring semester 2018)
 • Assistant Professor Rita Bertozzi, Department of Education and Human Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Italy (Erasmus teaching, 2016)
 • Professor Peter Earley – Institute of Education, University College London (UCL), London (Visiting academic and invited speaker, May 2015, October 2015, October 2016)
 • Dr Sara Bubb – UCL Institute of Education, London (Visiting academic and invited speaker, October 2016)
 • Professor Nicola Yelland – Victoria University, Australia (educational -winter semester license 2016)
 • Professor Mairy Kalantzis – Dean, College of Education, University of Illinois, USA
 • Professor Bill Cope– Director Common Ground Research Networks, College of Education, University of Illinois, USA
 • Professor Sarah McCarthey – Director of Teacher Education, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (on a sabbatical leave– winter semester 2016)
 • Associate Professor Adam Nir – The Seymour Fox School of Education, Hebrew University of Jerusalem, Israel (Visiting academic on a sabbatical leave at the laboratory of Sociology and Education, spring semester 2014)
 • Professor Meg Maguire – School of Education, Communication and Society, King’s College London, UK (Visiting academic and invited speaker, July 2014)

Οι επισκέπτες ακαδημαϊκοί συνεργάζονται με το εργαστήριο για ερευνητικούς σκοπούς στα πεδία της εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών, κ.τ.λ.

Το εργαστήριο διευκολύνει την έρευνά τους  με τις εξής παροχές:

 • Διευκόλυνση στην πρόσβαση σε αρχειακό και εξειδικευμένο ερευνητικό υλικό
 • Συμβολή μελών ΔΕΠ στην έρευνα του επισκέπτη
 • Πληροφορίες για τις επιλογές διαμονής
 • Πρόσβαση στην πανεπιστημιακή  Βιβλιοθήκη
 • Διάθεση χώρου εργασίας
 • Πρόσβαση στο Ίντερνετ

Οι επισκέπτες καθηγητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους:

 • παρουσιάζουν στο Τμήμα, στους φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία την έρευνά τους
 • διερευνούν ευρύτερες ερευνητικές συνεργασίες και την πιθανότητα υποβολής χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • προωθούν την ακαδημαϊκή και φοιτητική κινητικότητα