Κινητικότητα

Η προώθηση της ακαδημαϊκής κινητικότητας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα κυρίως μέσα από την αξιοποίηση του προγράμματος ERASMUS+  και τις επισκέψεις σημαντικών ακαδημαϊκών και ερευνητών στο εργαστήριο.