Ομάδες

Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Συγκριτικής Εκπαίδευσης

Η ομάδα συνεργάζεται με μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Έχουν περατωθεί τρεις (3) διδακτορικές διατριβές και είναι σε εξέλιξη τέσσερις (4) διδακτορικές διατριβές.

Έχουν περατωθεί 27 διπλωματικές εργασίες ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΕΑΠΗ και εκπονούνται τρεις (3) διπλωματικές εργασίες του ΠΜΣ.

Μέλη

 • Αμαλία Α. Υφαντή, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών (Συντονίστρια)
 • Βασιλική Φωτοπούλου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΕΑΠΗ
 • Γιώργος Βοζαΐτης, Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Χριστίνα Διπλάρη, Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ελένη Κατσιγιάννη, Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Δήμητρα Σπυροπούλου, πτυχιούχος ΤΕΕΑΠΗ, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Αφροδίτη Βεργίδου,πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Βασίλης Ανδρικόπουλος, πτυχιούχος ΠΤΔΕ και ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Άννα-Μαρία Καταπόδη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Καλιρρόη Bασιλοπούλου, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μαρία Τζέρου, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

ƒ

Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου & Μάθησης

Ένα δίκτυο πανεπιστημιακών τμημάτων, σχολείων, ακαδημαϊκών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, και τεχνοκρατών που συζητά την έννοια της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής μέσα από τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον διδακτικό σχεδιασμό.

Μέλη

 • Ευγενία Αρβανίτη (Ph.D.), Επίκουρη Καθηγήτρια Διαπολιτισμικότητας και Ετερότητας, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών (Συντονίστρια)
 • Μαρία Βλάχου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Σπυριδούλα Γιάκη, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ανίλα Μάμμου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Αγγελική Μικελάτου, κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών